Fermi Paradoksu: “Dünya Dışı Uygarlıklar Nerede?”

Fermi paradoksu, fizikçi Enrico Fermi ‘nin şu soruyu sormasıyla ortaya çıkmıştır: “Eğer Samanyolu dahilinde yüksek sayıda ileri dünya dışı uygarlık mevcutsa, neden uzaylılara ait uzay araçları ya da sondalar gibi kanıtlara rastlamıyoruz?”

Zamana kozmolojik ölçekte bakarsak şu ana kadar bir çok uygarlığın Dünya’ya gelmiş olması gerekiyor. Bu uygarlıklar Dünya’ya fiziksel olarak ulaşmasalar da radyo sinyallerinin Dünya’ya ulaşması gerektiği varsayılıyor. Yıldızlara ulaşmak mevcut teknolojimiz ile mümkün değil fakat radyo astronomi bu konuda bize umut veriyor. Uzayı dinleyerek radyo sinyalleri yakalamaya çalışıyoruz.

“Wow!” Sinyali

Şu ana kadar yakalayabildiğimiz tek sinyal 15 Ağustos 1977 ‘de SETI projesi kapsamında elde edilmiştir. Bu sinyal “Wow!” sinyali olarak adlandırılmıştır çünkü Dr. Jerry R. Ehman sinyalin yer aldığı kağıda sinyali yuvarlak içine alıp “Wow!” yazmıştır. “Wow!” sinyali yıldızlararası beklenen sinyallerin tüm özelliklerine uyuyordu fakat bu sinyal tekrar yakalanamadığı için tek seferlik bir macera olarak kaldı. Bu sinyal dışında hiç bir şekilde Dünya dışı bir medeniyetin varlığıyla ilgili elimizde bir kanıt yok.

Drake Denklemi

Fermi paradoksuna eşlik eden teorilerden biri Drake Denklemidir. Drake denklemi bakış açınıza göre (iyimser/kötümser) evrende olması muhtemel zeki yaşam hakkında bir sayı verir. Son bilgilere göre galaksimizde zeki yaşam sayısı 2 ile 280.000.000 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Biraz önce de bahsettiğim gibi Drake Denklemini iyimser ya da kötümser olarak kurgulayabilirsiniz. Bu yüzden de en kötü ihtimalle galaksimizde 2 en iyi ihtimalle de 280 milyon zeki yaşam formu bulunmaktadır.

Fermi paradoksu da kısaca şunu söylemektedir kozmolojik ölçekte biz çok kısa bir süredir varız. Bizden önce bir çok uygarlığın olması,yayılması gerekiyordu. Hiç olmazsa bu uygarlıkların radyo sinyallerini yakalamamız gerekiyordu. Buna rağmen neden hiç bir bilgi elde edemiyoruz?

Bu soruya bir kaç şekilde cevap verebiliriz.

  • Zeki canlılar bir süre sonra kendi uygarlıklarını yok ediyor olabilir. Örneğin bir nükleer savaş insanoğlunun sonunu getirebilir. Kendi açımızdan düşünürsek yeteri kadar gelişemeden kendimizi yok ediyor olabiliriz.
  • Dinlediğimiz radyo frekans aralığı, diğer medeniyetlerin kullandığı frekans aralıklarından çok farklı olabilir.
  • Medeniyetler yeteri kadar gelişemeden doğa olayları medeniyetleri yok ediyor olabilir. Örneğin şu an Dünya’ya bir göktaşının çarpmasını engelleyemeyiz.

Bu cevapları daha da çoğaltabiliriz.

Paylaş

Yorumlar